Nové knihy

ZAKOUPENÉ KNIHY v TRŽECKÉ KNIHOVNĚ v roce 2020:

Petr Čornej – Jan Žizka, život a doba husitského válečníka – kniha oceněná v letošním roce v soutěži Magnesia Litera jako kniha roku. Historická kniha, která se čte jako detektivka. Přestavuje nepřemožitelného hejtmana v netradičním světle. Na stránkách knihy vystupuje jako polní velitel, jehož úspěchy vyrůstají nejen z geniálního strategického uvažování a schopnosti zvolit překvapivá řešení, ale i z oddanosti jeho bojovníků. Sám sebe přitom vnímá jako hluboce věřícího bojovníka, naplňujícího boží vůli vždy a všude.

 Vlastimil Vondruška – Kronika zániku Evropy - Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Kniha je rozdělena na dvě části. První díl nazvaný "Jak to celé začalo" popisuje léta 1984 - 2019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhý díl "Jak by to celé mohlo skončit" modeluje formou utopie jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl vést až k zániku evropské civilizace. 

 Ernst Muldašev - Hledání města bohů I + II. – Science fiction nebo ne/uvěřitelné objevy ruského vědce? Světový systém pyramid a monumentů, hora Kailás jako osa světa, číslo 6666, neuvěřitelné výsledky tibetské vědecké expedice – to všechno a další zjištění na nás čekají v této knize.

 Dan Brown – Inferno – excelentní detektivní příběh s reálným přesahem, který přečtete jedním dechem. Harvardský profesor Robert Langdon (Šifra mistra Leonarda) nás provede labyrintem narážek, symbolů, kódů, tajných chodeb; uměním i vědou; i spletitými florentskými, benátskými a istanbulskými uličkami. Lidstvu hrozí skutečné Inferno apokalyptických rozměrů.

 Elena Ferrante - Geniální přítelkyně I - první díl stejnojmenné tetralogie, která už uchvátila čtenáře bezmála na celém světě a vzbudila pozornost literární kritiky. Příběh jednoho ženského přátelství, které začíná v padesátých letech minulého století v Neapoli. Čtenář se v románu seznamuje kromě dvou hlavních hrdinek i s celým mikrokosmem neapolské čtvrti, propojené hustým předivem životních vášní i konvencí. Sledujeme i vývoj italské společnosti od poválečné chudoby k ekonomickému boomu 60. let.

 Louisa May Alcott – Malé ženy - čtyři dívčí hrdinky, jež postupně dospívají, zakládají vlastní rodiny a poznávají velké lásky, velké smutky, všední strasti i nevšední krásy života. To jsou proslulé Malé ženy, které se již po generace zapisují do srdcí stále nových čtenářů nejen v Americe, kde si získaly status rodinné klasiky. Čtou jej jedním dechem dcery, maminky i babičky. Kniha je plná bezpodmínečné lásky ke svým bližním a ukazuje, jak důležité jsou hodnoty, které tak zoufale potřebujeme v každé době.

 Alena Mornštajnová – Slepá mapa – Alena Mornštajnová, jedna z nejpopulárnějších autorek součastnosti, napsala strhující a mnohovrstevnatý románový příběh, sledující životy tří hlavních hrdinek i řady dalších postav. Tři ženy, tři generace, jedna rodina a mnoho životních zvratů, traumat a tajemství.  

 Vlasta Javořická – Granáty - Milostný příběh farářovy schovanky, která čelí životním příkořím, než si vybojuje rodinné štěstí. Román přibližuje morální zákony české společnosti před první světovou válkou. 

 Vlasta Javořická - Kletba milionů - Dvoudílný román vykresluje příběh rodiny továrníka Vágnera, jeho ženy a dětí. Vypráví o tom, jak ukvapené rozhodnutí učiněné ve chvíli bolesti a zrady, způsobí smrt dvou lidí a výčitky svědomí po zbytek života. Láska, nevěra, nenávist a znovu láska, zákruty života, tak dobře známé všem, kdož jej žijí. Hluboce lidský úděl nesou románové postavy stejně oddaně, jako je spisovatelka psala a vytvářela. Moudrost ukrytá v příběhu nám znovu opakuje, že peníze a majetek nezaručují zdaleka šťastný a spokojený život. Mějme to stále na paměti.