Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Informace o provozu podatelny Obce Tržek dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: 570 01 Tržek 21, 570 01, obecní úřad

Úřední hodiny podatelny: středa 18:00 - 19:00 hod.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@trzek.lit.cz

Identifikátor datové schránky: 22nd7b

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě CD ROM/RW DVD ROM/RW USB flash disc

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně.