Aktuálně

25. 4. 2021 - Služba České pošty Mobilní pošta končí 29. dubna

od 1. dubna 2021  do Tržku pravidelně zajíždí mobilní pobočka České pošty. Vozidlo s logem Mobilní pošta je přistaveno před obecním úřadem a nabízí podobný rozsah služeb jako na kamenné pobočce včetně možnosti platby kartou.

Vyřídíte zde:

  • Příjem zásilek
  • Poštovní poukázky
  • Služby SIPO
  • Prodej kolků, cenin a telefonních karet
  • Prodej tisku a doplňkového zboží
Provozní doba Mobilní pošty v Tržku naposledy ve čtvrtek 29.4.2021
 11:45 – 12:15

Kromě naší obce má zastávku i v Nových Sídlech: 12:30 – 13:00

V případě obnovení této služby budeme zde i na vývěskách v obci včas občany informovat.

Pro bližší informace navštivte web: www.ceskaposta.cz/mobilniposta

11. 4. 2021 - Na web byly přidány zápisy do kroniky

Zápisy si můžete přečíst zde: kronika obce Tržek

8. 4. 2021 - Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Online sčítání prodlouženo do 11. 5. 2021

Akualizované informace ke sčítání 2021 najdete pod tímto odkazem: informace z 8.4.2021

 

 

 

31. 3. 2021 - Informace k jízdním řádům z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Pardubického kraje

Upozorňujeme na blížící se termín změn vlakových (od 6.4.2021) a autobusových jízdních řádů a to z důvodu zahájení výluky na hlavním želez. koridoru.

 Předmětem úprav autobusových jízdních řádů k 6.4.2021 a k 19.4.2021 je posun vybraných ranních a víkendových spojů pro zajištění částečného přestupu na/z vlaky zejména ve Svitavách a v Poličce. V Moravské Třebové pak budou upraveny víkendové spoje s ohledem na přestup na jiné autobusové linky. 

Informujte prosím své občany, že od 6.4.2021 dojde k možnému rozvázání vlakové a autobusové dopravy a cestující musí případně počítat s větší časovou náročností pro své cesty. 

Předpokládaný termín dalších úprav jízdních řádů je k 13.6.2021.

Nové vlakové jízdní řády jsou na veřejných portálech již dostupné. Autobusové jízdní řády budou na veřejných portách k dispozici od 1.4.2021 (např. http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7)

26. 3. 2021 - Očkování v Pardubickém kraji - aktualizace informací

Aktuální inofrmace o očkování v Pardubickém kraji naleznete zde: stav očkování ke konci března 2021
Informace a odpovědi na otázky ohledně očkování v našem kraji najdete zde: registrace k očkování, infolinka a další zajímavé informace
Aktuální inofrmace o očkování v Pardubickém kraji naleznete zde: stav očkování k 11.3.2021 v PK

12. 3. 2020 - Na Obecním úřadě máme pro občany stále k dispozici desinfekční gel na ruce

 

Opět jsme pořídili "kabelkové" balení desinfekčního gelu na ruce. Pokud mají naši občané zájem, je k dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách (pondělí, středa 18-19hodin). Lze doplnit gel i do původních obalů, které občané obdrželi na jaře.

12. 3. 2021 - Informace a potřebné formuláře k cestování mezi okresy

Užitečné informace včetně formulářů naleznete přehledně na tomto odkaze: MVCR - informace k cestování mezi okresy

7. 3. 2021 - Platí prázdninové jízdní řády ve veřejné dopravě

Od 7.března platí prázdninový režim jízdních řádů vlaků i autobusů. Jízdní řády jsou k dispozici na veřejných portálech. Vyhkledat můžete třeba zde: IDOS

5. 2. 2021 - Poplatky za komunální odpad a za psy

Vybíráme poplatky za rok 2021 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a za psy.

Výše poplatku je stejná jako v loňském roce, za občana i objekt určený k individuální rekreaci 450,-Kč, za psa 100,-Kč

Poplatky je třeba uhradit do 30.4.2021

Poplatky prosíme, uhraďte na číslo účtu 1283376319/0800, variabilní symbol je číslo popisné poplatníka. Je možné poplatek uhradit i v hotovosti na pokladně obce v úředních hodinách obecního úřadu (středa 18-19hodin), ale vzhledem k situaci tento způsob nedoporučujeme.

Více infromací (včetně osvobození některých osob od poplatků) najdete zde:

 Vyhlášky

Hlášenka psa

Přiznání komunální odpad

4. 1. 2021 - Obecní knihovna je opět uzavřena, vydáváme předem objednané knihy

Z důvodu nařízení vlády je možno vypůjčit pouze předem objednané knihy, které Vám bezkontaktně vydáme.

Objednávat můžete mailem na adrese knihovna@trzek.cz, nebo na telefonu 602 660 194.

Při 5. stupni PES je umožněn pouze bezkontaktní výdej knih. Vyčkejte na potvrzení objednávky ze strany knihovny, dohodneme se na způsobu předání.

Máme několik knih, jejich seznam zde: Obec Tržek - Nové knihy (trzek.cz)

Seznam všech starších knih z naší knihovny najdete tady: seznam knih Obecní knihovny Tržek

23. 12. 2020 - PF 2021

3. 1. 2021 - Stomatologická pohotovost v roce 2021

 Rozpis služeb stomatologické pohotovosti ke stažení zde

2. 1. 2021 - NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE (informace z FÚ pro Pardubický kraj)

Vzhledem k omezení provozu finančních úřadů v souvislosti s aktuální epidemickou situací,ve vazbě na příslušná rozhodnutí Vlády České republiky a protiepidemická opatření vyhlašovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Finanční úřad pro Pardubický kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu mezi Vámi a zaměstnanci správce daně na finančním úřadě a na jeho územních pracovištích.

Kontakt na územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy: 461 553 111

Ve věci daně z nemovitých věcí se Vám zaměstnanci Finančního úřadu pro Pardubický kraj
budou na uvedeném telefonním čísle věnovat ve dnech od 4. ledna 2021 do 5. února 2021
každý pracovní den, vždy v době

pondělí, středa 8:00 – 16:30 hod.
úterý, čtvrtek    8:00 – 15:00 hod.
pátek                8:00 – 13:30 hod.

30. 9. 2020 - Vyhlášen NOUZOVÝ STAV od 5. 10. 2020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a k platným krizovým opatřením jsme opět nuceni od 5. 10. 2020 zrušit všechny plánované společenské akce po dobu platnosti těchto omezení. Nebude ani možné zapůjčit prostory obecního klubu k pořádání soukromých oslav

krizové opatření vlády.

vyhlášení nouzového stavu 

nařízení KHS PK ze dne 1.10.2020

24. 9. 2020 - Výstavba "Stanice Tržek, Vodní tok Desná"

Byla zahájena výstavba  měrného profilu na Desince v blízkosti mostu u Abrahamu. Stavební povolení je ze září 5.9.2018.

Projektant: P -AQUA s.r.o., IČO 27485129, Jižní 870, 500 03  Hradec Králové

Stavebník:  Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, Na Šabatce 2050, 143 00  Praha

31. 8. 2020 - Na web bylo přidáno pár fotografií z Tržeckého posvícení

fotogalerie

29. 8. 2020 - Na web byly přidány fotografie z Loučení z prázdninami

fotogalerie

29. 8. 2020 - Zveme Vás na Tržecké posvícení

22. 8. 2020 - Zveme Vás na Loučení s prázdninami

17. 6. 2020 - Jízdní řády autobusu

Od 1.7.2020 do 11.12.2021 platí nové jízdní řády autobusu. Můžete je najít na obecním webu zde:

http://www.trzek.cz/obecni-urad/trideni-odpadu-formulare-ke-stazeni-jizdni-rady/

17. 6. 2020 - Návrh jízdního řádu vlaku od 13.12.2020 do 11.12.2021

Na Obecní úřad byly doručeny návrhy železničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic. Případné připomínky, prosíme, zasílejte na emailovou adresu: starosta@trzek.cz do 10. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu 020/2021JŘ.

Jízdní řád

Datum: 17. 6. 2020 | Počet fotografií: 10
Děkujeme za pohotový zásah hasičům a dobrovolníkům, díky kterému se voda udržela v korytě Loučné i Desinky. Za pomoc s uvolněním jezu v Lukách děkujeme hasičům z Cerekvice. V Litomyšli byla situace mnohem dramatičtější.

14. 4. 2020 - Na web byly přidány fotografie z Karnevalu 2020

fotogalerie  a další fotografie z karnevalu

 

23. 3. 2020 - Nakládání s odpadem od občanů pozitivně testovaných na Covid-19 nebo umístěných do karantény

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) uložte do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. Po naplnění pytel pevně zavažte, na povrchu ošetřete desinfekčním prostředkem a uložte do  popelnice. 

Občané v karanténě nebo v domácím léčení mají  přechodně přestat využívat systému tříděného sběru a všechen odpad ukládat do popelnice na směsný odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do rukou zaměstnanci těchto zařízení. Komunální odpad je v této době z většiny pálen v zařízení na energetické využití a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je

29. 2. 2020 - Karneval

 

26. 7. 2019 - Úprava nástupiště na zastávce vlaku

Na železniční trati z Chocně do Litomyšle probíhá rekonstrukce, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti na přejezdech a umožní především navýšení traťové rychlosti. Jedním z problematických míst byla i zastávka v Tržku. Plechový přístřešek, který stál přímo na perónu, omezoval  strojvedoucím výhled na auta přijíždějící k železničnímu přejezdu od rychlostní silnice R35. V Tržku je zastávka na znamení, a z důvodu bezpečného průjezdu stanicí mohly jezdit vlaky v tomto úseku omezenou rychlostí 10 kilometrů v hodině.

Ve spolupráci Správy železniční dopravní cesty s obcí Tržek bylo z těchto důvodů nástupiště upraveno a přístřešek byl posunut dále od tratě.  Věříme, že nová zastávka v naší obci bude dobře sloužit. Pokud by nastal nějaký problém se zastavováním vlaků (zastávka je na znamení), informujte o něm prosím starostku nebo některého ze zastupitelů obce, abychom mohli zjednat nápravu.

19. 6. 2019 - Fotografie z dětského dne si můžete prohlédnout zde

fotogalerie Dětský den 2019

26. 4. 2019 - Kulečník je zpět

Obecní kulečník, který už několik let po uzavření hospody v Tržku nemohli občané využívat, je opět k dispozici. Našli jsme pro něj místo nahoře v budově Obecního úřadu. Velmi děkujeme ochotným silným mužům, kteří jej dopravili z hospody do nově upravené herny. Byl zkontrolován provozovatelem kulečníkové herny v Lidovém domě v Litomyšli a nic nebrání jeho využití pro hobby hru. Používání upravuje následující provozní řád: http://www.trzek.cz/soubory-dl/provozniradkulecnik.pdf

Doufáme, že všem, kteří tuto hru mají rádi, přinese obecní kulečník hodně radosti a bude nám  ještě dlouho sloužit.

24. 4. 2019 - Pohlednice obce Tržek

Nabízíme za cenu 3Kč pohlednice obce. Byly pořízeny dříve a nyní jsme jich ještě menší zásobu našli. Pokud máte zájem, můžete si je zakoupit v

úředních hodinách a nebo po telefonické domluvě na čísle 602 660 194 i v jinou dobu.

 

Pohlednice obce