Základní informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb.

Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obec Tržek

Důvod a způsob založení povinného subjektu:

SAMOSPRÁVA OBCE

Kontaktní poštovní adresa:

Tržek 21, 570 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Tržek 21, 570 01

Úřední hodiny:

Pondělí 10 - 11 hodin 

Středa 18 – 19 hodin

Adresa internetové stránky:

www.trzek.cz

Elektronická adresa:

Adresa elektronické podatelny:

E-mail starosta:

outrzek@trzek.lit.cz,

podatelna@trzek.lit.cz

 starosta@trzek.cz

Datová schránka:

p24a3m3

Bankovní spojení: 

č.ú. - 1283376319/0800

IČO:

00 579637

DIČ:

nejsme plátci DPH

Rozpočet

rozpočet obce Tržek

Žádosti o informace:

Písemně na kontaktní poštovní adresu úřadu nebo e-mailem podle postupu dle zákona 106/1999 Sb.

Příjem žádostí a dalších podání:

Písemně na kontaktní poštovní adresu úřadu nebo e-mailem podle postupu dle zákona 106/1999 Sb

Předpisy:

Zákon o obcích
Správní řád 

Jednací řád zastupitelstva obce Tržek
 

Vydané právní předpisy:

Vyhlášky obce Tržek

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :

Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu

ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

 

Složení zastupitelstva 

 Funkce 

  Jméno a příjmení 

 

starosta:

Ing. Iva Daťková 

 

místostarosta:

Martin Šplíchal

předseda finančního výboru:

Jan Šimer

 

předseda kontrolního výboru:

Pavel Prokop

 

člen zastupitelstva:

Zdeněk Soukup

 

člen zastupitelstva:

Bc. Markéta Havranová

 

člen zastupitelstva:

Dušan Zahradník